Plant Ysgol Llanllwni IMG 0046 Diwrnod Coch
IMG 0030 1 PMA 2018 Abs Homepage
Canu Yn Y Ffair Nadolig Cogurdd 1 Llain Mud Run
Cogurdd 2 Judges Lodging Logo FF 3D
Parti Adrodd 2019 Pel Droed 5 Pob Ochr Ty Ddewi 2

Llanllwni

Pencader

SA39 9DX

Llanllwni

Pencader

SA39 9DX

Pennaeth/Head:
Mr Gareth R Jones

Ebost/Email:
admin@llanllwni.ysgolccc.org.uk

Ffôn/Tel:
01559 395624