IMG 0015 IMG 0046 IMG 0086 IMG 0173 IMG 0299 IMG 0030 1

Croeso i Wefan Ysgol Llanllwni

Mae Ysgol Llanllwni yn ysgol gynradd Gymraeg yn y pentref wledig o Llanllwni. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3-11 blwydd oed. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i rieni, i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy'n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Os dymunwch wneud cais i'ch plentyn fynychu Ysgol Gynradd Llanybydder cliciwch yma i gwblhau'r broses fynediad ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.

 

 

Diwedd Tymor - Dydd Gwener Gorffennaf 21ain

 

 

 Website Pics 1