Plant Ysgol Llanllwni IMG 0046 Diwrnod Coch IMG 0030 1 PMA 2018 Abs Homepage Canu Yn Y Ffair Nadolig Cogurdd 1 Llain Mud Run Cogurdd 2 Judges Lodging Logo FF 3D Parti Adrodd 2019 Pel Droed 5 Pob Ochr Ty Ddewi 2

Croeso i Wefan Ysgol Llanllwni

Mae Ysgol Llanllwni yn ysgol gynradd Gymraeg yn y pentref wledig o Llanllwni. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion rhwng 3-11 blwydd oed. Ysgol hapus, fywiog a chroesawgar yw hi, lle gwelir pawb yn cyd-weithio i ddarparu amrywiaeth o brofiadau ac ystod o gyfleoedd gyda’r nod o osod sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol pob plentyn.

Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i rieni, i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y profiadau niferus ac amrywiol sy'n cael ei wneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Os dymunwch wneud cais i'ch plentyn fynychu Ysgol Gynradd Llanllwni cliciwch yma i gwblhau'r broses fynediad ar wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin.

 

Website Pics 1 

Diwedd Tymor - Dydd Gwener 12fed o Ebrill