Ni48saezhsmu7ahyr1 2

Dyma Côd Eco Ysgol Llanllwni. 

  • Cerdded i'r ysgol pan mae'n bosib.
  • Peidio gwastraffu dŵr - troi'r tapiau i ffwrdd, llenwi hanner botel dŵr ar y tro. 
  • Ail-gylchu trwy roi sbwriel yn y binau cywir. 
  • Peidio gwastraffu egni - troi'r goleuadau bant a chau'r dryau a ffenestri.
  • Lleihau gwastraff trwy ail-ddefnyddio papur. 
  • Gweithio fel tîm i ofalu am ein hamgylchfyd. 
  • Gwneud rhieni a'r gymuned yn fwy ymwybodol o'r amgylchfyd trwy weithredu'r Ysgolion Eco.
  • Ail-gylchu batris.
  • Cadw'r gymuned yn daclus trwy gasglu sbwriel yn y gymuned.