Croeso i ddosbarth CA2

 Dosbarth CA2

 

 Gwybodaeth bwysig i gofio: 

  • Ymarfer corff / nofio ar ddydd Iau - cofiwch eich gwisg ymarfer corff pob wythnos.
  • Prawf sillafu ar ddydd Llun - cofiwch ddysgu'r geiriau'n barod. 
  • Cofiwch gwblhau eich gwaith cartref erbyn y dyddiad a roddir i chi.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn annog eich plentyn i ddarllen yn ddyddiol.
  • Cofiwch ymarfer eich tablau fel eich bod yn hyderus ynddyn nhw. 
  • Dewch a 25c yn ddyddiol os ydych am brynu ffrwyth o siop ffrwythau'r ysgol.