YSGOL EGLWYS LLANLLWNI

AELODAU CORFF LLYWODRAETHOL / BOARD OF GOVERNORS

 

CADEIRYDD/CHAIR

Mr E Davies

CYFETHOL / CO-OPTED MEMBER

Mr O Davies 

PENNAETH / HEAD TEACHER
Mr G Jones 

A.A.LLEOL / L.E.A. REPRESENTATIVE

Mrs L Evans

Mrs I Jones

CYMUNEDOL YCHWANEGOL / COMMUNITY REPRESENTATIVE

Mrs B Jones

Mrs M Evans

RHIENI / PARENT
Mrs A Evans

Mrs C Gerorge

Mrs Rh Bellamy Powell 

ATHRO / TEACHER

Miss C Evans