Yn 2019-20, rhoddwyd dyraniad PYaD o £ 8,050 i Ysgol Llanllwni

Yn Ysgol Llanllwni mae gennym gynllun cynhwysfawr, wedi'i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a dileu rhwystrau rhag dysgu i ddisgyblion sy'n gymwys ar gyfer yr arian hwn.

Rydym wedi defnyddio'r arian sydd ar gael i:

Darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth sy'n cael eu profi'n cael yr effaith fwyaf ac i fod yn gynaliadwy:

Mae'r ymyriadau a ddefnyddir yn cynnwys:

> Cyflogi Cynorthwyydd dosbarth i ymgymryd ymyrraeth i wella safanau rhifedd.