YSGOL EGLWYS LLANLLWNI
AELODAU CORFF LLYWODRAETHOL / BOARD OF GOVERNORS

 

CADEIRYDD/CHAIR

Mrs L Evans 

CYFETHOL / CO-OPTED MEMBER

Mr O Davies 

PENNAETH / HEAD TEACHER
Mr G Jones 

A.A.LLEOL / L.E.A. REPRESENTATIVE

Mrs L Evans

Mrs I Jones

CYMUNEDOL YCHWANEGOL / COMMUNITY REPRESENTATIVE

Mrs B Jones

Mrs M Evans

RHIENI / PARENT
Mrs A Evans

Mrs C Gerorge

Mrs Rh Bellamy Powell 

ATHRO / TEACHER

Miss C Evans

 


PLEASE CONTACT THE SCHOOL FOR A COPY OF THE 2019-20 ANNUAL REPORT